ปลาทอง เรลเปค (Relpek)  มีหารกล่าวว่าค้นพบโดยมหาวิทยาลัยฮาวาย แห่งสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่มีหลักฐานใดยืนยันการค้นพบนี้ โดยนักวิทยาศาสตร์กลุ่ดังกล่าวได้อธิบายไว้ว่า ปลาทอง เรลเปค มีลักษณะเหมือน ปลาทอง แต่ขนาดเท่ากับ ปลาหางนกยูง การดำรงชีวิตจะอาศัยอและหากินรวมกันเป็นฝูง  และต้องอยู่ในน้ำที่สะอาด เมื่ออายุประมาณ  1-2 เดือน จะเป็นวัยเจริญพันธุ์ ผสมพันธุ์และใช้เวลาฟักไขเป็นตัวประมาณ 24-48 ชั่วโมงอ่านต่อข้อมูลปลาทองสายพันธุ์ เรลเปค (Relpec)